Pátek před 28. nedělí v mezidobí C – 2 Tm 2, 1-7

1Ty tedy, můj synu, posiluj se v milosti, která je v Kristu Ježíši. 2Co jsi ode mne slyšel před mnohými svědky, to svěř věrným lidem, kteří budou schopni vyučit také jiné. 3Snášej spolu se mnou útrapy jako dobrý voják Krista Ježíše. 4Žádný voják ve službě se nezaplétá do záležitostí každodenního života, aby se zalíbil tomu, kdo ho na vojnu najal. 5A stejněten, kdo závodí, nebývá ověnčen, nezávodí-li podle pravidel. 6Rolník, který se namáhá, má jako první dostat podíl z úrody. 7Uvažuj o tom, co říkám. Pán ti dá ve všem porozumění.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: