Pátek před 27. nedělí v mezidobí A – Fp 2, 14-19; 3, 1-4a

14Všechno dělejte bez reptání a pochybování, 15abyste byli bezúhonní a bezelstní, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného, v němž záříte jako světla ve světě. 16 Držte pevně slovo života, abyste mi byli chloubou ke dni Kristovu, že jsem nadarmo neběžel ani se nadarmo nenamáhal. 17Ale i kdybych byl obětován při oběti a bohoslužbě vaší víry, raduji a spoluraduji se s vámi se všemi; 18a stejně i vy se radujte a spoluradujte se mnou. 19Doufám v Pánu Ježíši, že vám brzo pošlu Timotea, abych i já byl dobré mysli, když se dovím, co je s vámi.1Konečně, moji bratři, radujte se v Pánu. Psát vám opět tytéž věci mně není zatěžko a pro vás to bude ujištěním. 2 Dejte si pozor na ty psy, dejte si pozor na ty špatné dělníky, dejte si pozor na tu ‚rozřízku‘. 3Neboť pravá obřízka jsme my, kteří sloužíme v Duchu Božím. chlubíme se Kristem Ježíšem a nespoléháme na sebe. 4ačkoli já bych mohl spoléhat i na sebe.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: