Pátek před 25. nedělí v mezidobí B – Př 30, 18-33

18Jsou tři věci, které jsou pro mě nepochopitelné, a čtyři, kterým nerozumím: 19Cestě orla na nebesích, cestě hada na skále, cestě lodi uprostřed moře a cestě mládence s dívkou. 20Taková je cesta cizoložnice. Nají se, utře si ústa a řekne: Neudělala jsem nic zlého. 21Pod třemi věcmi se země třese, čtyři není schopna snést. 22Otroka, který kraluje, blázna, který se přesytí pokrmem, 23tu, která je nemilována a vdá se, a služku, která vypudí svou paní. 24Jsou čtyři, kteří jsou malí na zemi, ale jsou nesmírně moudří: 25Mravenci nejsou národ příliš silný, ale připravují si v létě pokrm; 26damani nejsou národ příliš mocný, ale stavějí si své obydlí ve skalách; 27kobylky nemají krále, a přece vytáhnou všechny sešikovány; 28ještěrku chytíš rukama, a přece je v královských palácích. 29Jsou tři, kteří si hezky vykračují, čtyři, kteří si hezky jdou: 30Lev, hrdina mezi zvířaty, před nikým neustoupí; 31 naparující se kohout či kozel a král, když je s ním jeho vojsko. 32Jestliže jsi jednal bláznivě tím, že ses vyvyšoval, nebo jestliže jsi zamýšlel zlo, dej si ruku na ústa! 33 Tlak na mléko působí máslo, tlak na nos působí krev a tlak hněvu působí hádku.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: