Pátek před 25. nedělí v mezidobí A – 2 K 13, 5-10

5Sami sebe zkoušejte, jste-li ve víře, sami sebe zkoumejte. Či nepoznáváte sami na sobě, že Ježíš Kristus je ve vás. Ledaže byste byli neosvědčení. 6Doufám však, že poznáte, že my nejsme neosvědčení. 7Modlíme se k Bohu, abyste neučinili nic zlého; ne proto, abychom se my ukázali jako ti, kdo se osvědčili, nýbrž abyste vy činili dobře, a my abychom byli jako neosvědčení. 8Neboť nezmůžeme nic proti pravdě, nýbrž pro pravdu. 9Radujeme se, když my jsme slabí, ale vy jste mocní. I za to se modlíme, za vaše zdokonalení. 10Proto píšu tyto věci, dokud jsem nepřítomen, abych po svém příchodu nemusil jednat přísně podle pravomoci, kterou mi Pán dal k budování, a ne k ničení.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: