Pátek před 24. nedělí v mezidobí B – Př 19, 24-29

24Lenoch ponoří ruku do mísy, ani k ústům ji nezvedne. 25Udeř posměvače a prostoduchý nabude chytrosti, kárej rozumného a získá poznání. 26Syn, který ničí otce či vyhání matku, jedná hanebně a je pro ostudu. 27Můj synu, přestaň poslouchat naučení a zabloudíš od řečí poznání. 28Ničemný svědek se bude posmívat právu, ústa ničemů budou hltat zlo. 29Pro posměvače jsou připraveny soudy, na záda hlupáků rány.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: