Pátek před 23. nedělí v mezidobí C – Ko 4, 14-17

14Pozdravuje vás milovaný lékař Lukáš a Démas. 15Pozdravte bratry v Laodiceji i Nymfu a církev, která je v jeho domě. 16A až bude u vás tento dopis přečten, zařiďte, aby byl přečten také v laodicejském sboru a abyste i vy přečetli dopis Laodicejským. 17A Archippovi řekněte: ‚Hleď si služby, kterou jsi v Pánu přijal, abys ji plnil.‘

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: