Pátek před 22. nedělí v mezidobí C – 1 P 4, 7-11

7Konec všeho se přiblížil. Staňte se tedy rozvážnými a střízlivými k modlitbám. 8Především k sobě mějte vroucí lásku, neboť láska přikrývá množství hříchů. 9Buďte jedni k druhým pohostinní, a to bez reptání. 10Dary milosti, podle toho, jak jej každý přijal, si služte navzájem jako dobří správci rozličné Boží milosti. 11Mluví-li někdo, ať mluví jakožto Boží výroky. Slouží-li někdo, ať slouží ze síly,kterou poskytuje Bůh, aby byl ve všem oslavován Bůh skrze Ježíše Krista, jemuž patří sláva a moc na věky věků. Amen.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: