Pátek před 22. nedělí v mezidobí B – Pís 2, 1-7

1A já — šáronský kvítek, lilie údolní. 2Pak tedy lilie mezi bodláky, to je má láska mezi dívkami. 3Pak tedy jabloň v lese mezi stromy, to je můj milý mezi mládenci. Po jeho stínu jsem zatoužila. Sedím a na jeho sladkém ovoci pochutnávám si. 4Zaveďte mne, kde víno dávají, a podávejte mi lásku. 5Oživte mne hrozinkovými koláči, z jablek mi dodejte sílu, neboť jsem láskou nemocná. 6 Hlavou mu na levici ležím, svou pravicí mne objímá. 7Zapřísahám vás, dcery Jeruzaléma, při plachých gazelách a laních, ať nebudíte, neprobouzíte lásku, dokud nebude chtít.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: