Pátek před 21. nedělí v mezidobí A – 2 K 10, 12-18

12Netroufáme se totiž zařadit mezi ty, kteří doporučují sami sebe, nebo se k některým z nich přirovnat; vždyť oni se měří sami sebou a přirovnávají se k sobě samým, a nechápou, oč jde. 13Nebudeme se chlubit nad stanovenou míru. ale v souladu s výměrou oblasti, kterou nám vyměřil Bůh míry, abychom dosáhli také až k vám. 14Neboť se nevypínáme přes míru, jako bychom k vám nedosahovali, vždyť až i k vám jsme přišli s evangeliem Kristovým. 15Nechlubíme se bez míry cizí prací, ale máme naději — poroste-li vaše víra — že se mnohem hojněji mezi vámi rozšíříme po naší oblasti, 16 abychom zvěstovali evangelium i mimo vaše území, a nebudeme se chlubit tím, co je hotovo v oblasti druhých. 17Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu. 18Neboť není osvědčený ten, kdo doporučuje sám sebe, nýbrž ten, koho doporučuje Pán.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: