Pátek před 2. nedělí v době postní C – Fp 3, 17-20

17Bratři, všichni spolu mě napodobujte. Hleďte na ty, kdo žijí podle našeho příkladu. 18Neboť mnozí, o nichž jsem vám často říkal, a nyní to pravím s pláčem, žijí jako nepřátelé Kristova kříže; 19jejich koncem je zahynutí, jejich bohem je břicho a jejich sláva je v jejich hanebnosti; ti myslí na to, co je pozemské. 20Vždyť naše občanství je v nebesích, odkud také dychtivě očekáváme Zachránce, Pána Ježíše Krista.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: