Pátek před 2. nedělí v době postní B – Gn 16, 1-6

1Sáraj, Abramova žena, mu nerodila. Měla však egyptskou otrokyni jménem Hagar. 2Sáraj řekla Abramovi: Hle, Hospodin mi zabránil rodit. Vejdi prosím k mé otrokyni, snad budu mít dítě z ní. Abram Sáraj uposlechl. 3Abramova žena Sáraj tedy na konci desíti let Abramova pobývání v kenaanské zemi vzala svou otrokyni, Egypťanku Hagar, a dala ji svému muži Abramovi za ženu. 4Vešel k Hagar a ta otěhotněla. Když viděla, že otěhotněla, přestala si své paní vážit. 5Sáraj pak řekla Abramovi: Ty můžeš za mé příkoří! Já jsem ti dala do klína svou otrokyni, a když viděla, že otěhotněla, přestala si mě vážit. Ať Hospodin vykoná soud mezi mnou a tebou. 6Abram Sáraji odpověděl: Vždyť tvá otrokyně je ve tvé moci, nalož s ní, jak uznáš za správné. Sáraj ji pak pokořovala tak, že od ní Hagar utekla.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: