Pátek před 19. nedělí v mezidobí B – Ga 6, 1-10

1Bratři, kdyby byl někdo i přistižen v nějakém přestoupení, vy, kdo jste duchovní, napravujte takového člověka v duchu mírnosti a dávej si každý pozor sám na sebe, abys i ty neupadl do pokušení. 2Neste břemena jedni druhých, a tak naplňte zákon Kristův. 3Myslí-li si totiž někdo, že je něco, ačkoli nic není, klame sám sebe. 4Každý ať zkoumá své jednání, a pak se bude moci chlubit pouze s ohledem na sebe, a ne na druhého. 5Neboť každý ponese svůj vlastní náklad. 6Ten, kdo je vyučován slovu, nechť se sdílí ve všech dobrých věcech s tím, kdo vyučuje. 7 Nemylte se, Bohu se nikdo nebude vysmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. 8Kdo zasévá pro své tělo, z těla sklidí zkázu; kdo zasévá pro Ducha, z Ducha sklidí život věčný. 9 V činění dobra neochabujme; nezemdlíme-li, budeme ve svůj čas žnout. 10Tak tedy dokud máme čas, čiňme dobro všem, zvláště však těm, kteří patří do rodiny víry.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: