Pátek před 19. nedělí v mezidobí A – Gn 36, 1-8

1Toto je rodopis Ezauův, to jest Edómův: 2Ezau si vzal ženy z dcer kenaanských: Ádu, dceru Chetejce Elóna, a Oholíbamu, dceru Anovu, vnučku Chivejce Sibeóna, 3a Basematu, dceru Izmaelovu, sestru Nebajótovu. 4Áda Ezauovi porodila Elífaza a Basemat porodila Reúela. 5Oholíbama porodila Jeúše, Jaelama a Kóracha. To jsou Ezauovi synové, kteří se mu narodili v kenaanské zemi. 6Ezau vzal své ženy, své syny a dcery, všechny lidi svého domu, svůj dobytek i všechnu zvěř a veškeré své zboží, jež nabyl v kenaanské zemi, a odešel do jiné země od svého bratra Jákoba, 7protože jejich majetek byl příliš velký, aby bydleli spolu, a země, kde byli hosty, jim nemohla stačit kvůli jejich stádům. 8Ezau tedy pobýval v pohoří Seíru; Ezau je Edóm.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: