Pátek před 18. nedělí v mezidobí A – Iz 41, 8-10

8Ale ty, Izraeli, můj otroku, Jákobe, kterého jsem vyvolil, semeno (mého přítele Abrahama,) 9ty, kterého jsem uchopil z končin země a povolal z jejích odlehlých míst — tobě jsem řekl: Ty jsi můj otrok! Vyvolil jsem tě a nezavrhl jsem tě. 10Neboj se, protože já jsem s tebou, nehleď ustrašeně, protože já jsem tvůj Bůh. Budu tě posilovat, ano, budu ti pomáhat a držet tě svou spravedlivou pravicí.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: