Pátek před 16. nedělí v mezidobí B – 1 Pa 14, 1-2

1Týrský král Chíram poslal k Davidovi posly a cedrové dřevo, kameníky a tesaře, aby mu postavili dům. 2David věděl, že Hospodin ho určil za krále nad Izraelem a že se jeho království velmi povzneslo kvůli jeho lidu Izraeli.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: