Pátek před 16. nedělí v mezidobí A – Ž 139, 1-12.23-24

1Hospodine, tys mě vyzpytoval a znáš . 2Ty víš, kdy si sedám a kdy vstávám — už dávno znáš mé úmysly. 3Rozebrals mé putování i mé uléhání a dobře znáš všechny mé cesty. 4Ještě nemám slovo na jazyku — hle, Hospodine, ty už všechno víš. 5Oblehls mě zezadu i zepředu a položils na mě svou dlaň. 6Úžasné poznání! Úplně mě přesahuje! To nezvládám! 7Kam odejdu před tvým duchem? Kam uteču před tvou tváří? 8Vystoupím-li na nebesa, tam jsi ty. Ustelu si v podsvětí, jsi i tam. 9 Když se vznesu na křídlech jitřenky a usadím se za koncem moře, 10i tam mě bude provázet tvá ruka, tvá pravice se mě chopí. 11I kdybych řekl: Jistě mě přikryje tma, i noc se kvůli mně stane světlem. 12Ani tma před tebou není temná, noc ti svítí jako den, temnota jako světlo. 23Vyzpytuj mě, Bože, a poznej mé srdce, zkoumej mě a poznej mé myšlení 24a pohleď, není-li ve mně cesta trápení, a veď mě cestou věčnosti!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: