Pátek před 15. nedělí v mezidobí B – Ex 37, 1-16

1Besaleel udělal truhlu z akáciového dřeva dva a půl loket dlouhou, loket a půl širokou a loket a půl vysokou. 2Potáhl ji čistým zlatem zevnitř i zvnějšku a udělal jí kolem dokola zlatou obrubu. 3Odlil pro ni čtyři zlaté kruhy na její čtyři nohy — dva kruhy na jeden bok a dva kruhy na druhý bok. 4Udělal tyče z akáciového dřeva a potáhl je zlatem. 5Tyče prostrčil do kruhů po bocích truhly, aby se na nich truhla mohla nosit. 6Udělal slitovnici z čistého zlata dva a půl loket dlouhou a loket a půl širokou. 7Udělal dva zlaté cheruby, udělal je jako tepanou práci na obou koncích slitovnice. 8Jednoho cheruba na jednom konci a druhého cheruba na druhém konci. Na slitovnice udělal cheruby na obou jejich koncích. 9Cherubové měli křídla roztažená vzhůru; svými křídly zastírali slitovnici; byli obráceni jeden k druhému; tváře cherubů byly upřeny na slitovnici. 10Udělal stůl z akáciového dřeva dva lokte dlouhý, loket široký a loket a půl vysoký. 11Potáhl ho čistým zlatem a udělal mu kolem dokola zlatou obrubu. 12Udělal mu rám na dlaň široký kolem dokola a jeho rámu udělal zlatou obrubu kolem dokola. 13Odlil pro něj čtyři zlaté kruhy a upevnil kruhy na čtyři rohy, které jsou na čtyřech nohách. 14Kruhy byly vedle rámu jako místo pro tyče, aby se mohl stůl nosit. 15Udělal tyče z akáciového dřeva a potáhl je zlatem, aby se mohl stůl nosit. 16Udělal náčiní, které je na stole, mísy, kadidlové pánvičky, obětní misky a konve, s nimiž jsou vylévány lité oběti; udělal je z čistého zlata.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: