Pátek před 14. nedělí v mezidobí B – 2 K 10, 7-11

7Hledíte jen na to, co máte před očima. Je-li někdo o sobě přesvědčen, že je Kristův, ať si uvědomuje i to, že jako je on Kristův, tak jsme i my. 8Vždyť i kdybych se sebevíc chlubil naší pravomocí, kterou nám Pán dal k vašemu budování, a ne k ničení, nebudu zahanben. 9Ale nečiním tak, abych nevypadal, jako bych vás chtěl svými dopisy zastrašovat. 10Někdo totiž říká: „Jeho dopisy jsou závažné a mocné, ale osobní přítomnost slabá a řeč ubohá.“ 11Takový člověk ať si uvědomí, že jací jsme v psaném slovu, když jsme nepřítomni, takoví budeme také v činu, až budeme přítomni.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: