Pátek před 13. nedělí v mezidobí C – Ga 4, 8-20

8V čase, kdy jste neznali Boha, otročili jste těm, kteří svou přirozeností nejsou bohy. 9Nyní však, když jste poznali Boha, nebo spíše když jste byli od Boha poznáni, jak to, že se zase obracíte k těm slabým a ubohým živlům, kterým zase znovu chcete otročit? 10Zachováváte dny, měsíce, období a roky! 11Bojím se o vás, abych se pro vás nakonec nelopotil nadarmo. 12Prosím vás, bratři, buďte jako já, protože i já jsem jako vy. Ničím jste mi neublížili. 13Víte, že jsem vám poprvé v slabosti těla hlásal evangelium. 14A touto zkouškou, která se týkala mého tělesného stavu, jste nepohrdli ani jste se neodvrátili, ale přijali jste mne jako posla Božího, jako Krista Ježíše. 15Kde je tedy to vaše blahoslavenství? Neboť vám vydávám svědectví, že kdyby to bylo možné, byli byste si vyloupli oči a dali je mně. 16Takže jsem se stal vaším nepřítelem, když vám říkám pravdu? 17Oni pro vás horlí, ale ne k dobrému; chtějí vás odloučit, abyste horlili pro ně. 18Je dobré horlit v dobrém vždycky, a ne jenom tehdy, když jsem u vás přítomen. 19Mé děti, které opět v bolestech rodím, dokud ve vás nebude zformován Kristus; 20chtěl bych teď být u vás a změnit svůj hlas, neboť si s vámi nevím rady.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: