Pátek před 13. nedělí v mezidobí B – 2 K 8, 1-7

1Oznamujeme vám, bratři, Boží milost, která byla dána sborům v Makedonii: 2Ve veliké zkoušce soužením se rozhojnila jejich překypující radost a jejich hluboká chudoba do bohatství štědrosti. 3Dosvědčuji, že dali podle své možnosti, ba i nad možnost; sami od sebe 4nás velmi naléhavě prosili o tu milost, aby se mohli účastnit na službě pro svaté. 5A učinili to nejen tak, jak jsme očekávali, ale dali sami sebe nejprve Pánu a skrze Boží vůli i nám. 6Vybídli jsme tedy Tita, aby u vás také dokončil i tuto milost tak, jak již dříve začal. 7Ale jako se ve všem rozhojňujete, ve víře, v slovu, v poznání, ve vší horlivosti i v lásce, kterou jsme ve vás vzbudili, tak se rozhojňujte i v této milosti.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: