Pátek před 13. nedělí v mezidobí A – Ž 13

2Dokdy, Hospodine, na mě budeš zapomínat? Navěky? Dokdy budeš přede mnou skrývat svou tvář? 3Dokdy se budu muset radit jen se svou duší a v srdci mít každého dne žal? Dokdy se bude nade mnou můj nepřítel vyvyšovat? 4Pohleď na mě a odpověz mi, Hospodine, můj Bože! Osviť mi oči, jinak usnu smrtelným spánkem! 5Aby můj nepřítel neřekl: Zdolal jsem ho. Padnu-li, moji protivníci budou jásat. 6Já však doufám v tvé milosrdenství; mé srdce jásá nad tvou spásou. Budu Hospodinu zpívat, protože mi prokázal dobro.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: