Pátek před 13. nedělí v mezidobí A – Ga 5, 7-12

7Běželi jste dobře. Kdo vám zabránil poslouchat pravdu? 8To přemlouvání ne od toho, který vás povolává. 9Trocha kvasu prokvasí celé těsto. 10Jsem o vás přesvědčen v Pánu, že nebudete smýšlet jinak. A ten, kdo vás mate, ponese odsouzení, ať je to kdokoliv. 11Bratři, jestliže dosud hlásám obřízku, proč jsem ještě pronásledován? Pak by se ztratilo pohoršení kříže. 12Ti, kdo vás znepokojují obřízkou, ať se třeba i vyklestí.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: