Pátek před 10. nedělí v mezidobí B – 2 K 5, 1-5

1Víme totiž, že bude-li stan našeho pozemského přebývání zbořen, máme příbytek od Boha: ne lidskou rukou postavený, ale věčný dům v nebesích. 2Neboť v tomto stanu sténáme a toužíme si obléci ještě i náš příbytek, který pochází z nebe. 3 Kdybychom pak byli i svlečeni, nebudeme shledáni nahými. 4 Pokud jsme totiž v tomto stanu, sténáme a je nám těžko, neboť nechceme být svlečeni, nýbrž přioděni, aby to, co je smrtelné, bylo pohlceno životem. 5Ten, kdo nás právě k tomu připravil, je Bůh, který nám také dal Ducha jako závdavek.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: