Pátek před 10. nedělí v mezidobí B – 1 Sa 5, 1-12

1Když se Pelištejci zmocnili Boží truhly, přenesli ji z Eben-ezeru do Ašdódu. 2Pelištejci tedy vzali Boží truhlu, přinesli ji do Dágonova domu a postavili ji vedle Dágona. 3Když Ašdóďané příštího dne časně vstali, hle, Dágon ležel tváří k zemi před Hospodinovou truhlou. Vzali Dágona a vrátili ho na jeho místo. 4Když příštího dne časně ráno vstali, hle, Dágon ležel tváří k zemi před Hospodinovou truhlou; Dágonova hlava a obě ruce jeho paží ležely uraženy na prahu. Jen Dágonův trup zůstal. 5Proto v Ašdódu až dodnes Dágonovi kněží a nikdo, kdo vchází do Dágonova domu, nešlape na Dágonův práh. 6Hospodinova ruka těžce dolehla na Ašdóďany; zpustošil je a ranil je nádory, Ašdód i jeho území. 7Když ašdódští muži uviděli, že to je tak, řekli: truhla Boha Izraele nezůstává s námi, neboť jeho ruka tvrdě dolehla na nás a na našeho boha Dágona. 8Poslali posly, shromáždili k sobě všechna pelištejská knížata a řekli: Co máme udělat s truhlou Boha Izraele? Odpověděli: je truhla Boha Izraele přenesena do Gatu. Tak přenesli truhlu Boha Izraele. 9Potom, co ji přenesli, se stalo, že Hospodinova ruka dopadla na město a způsobila hrozně velký zmatek. Ranil muže toho města od nejmenšího do největšího a vyrazily se jim nádory. 10Tak poslali Boží truhlu do Ekrónu. Stalo se, že když přišla Boží truhla do Ekrónu, Ekróňané volali: Přenesli k nám truhlu Boha Izraele, aby usmrtili nás i náš lid. 11Poslali posly, shromáždili všechna pelištejská knížata a řekli: Pošlete truhlu Boha Izraele pryč. se navrátí na své místo, aby neusmrtila nás ani náš lid. Neboť v celém městě byl smrtelný zmatek, Boží ruka tam dolehla velmi těžce. 12Ti muži, kteří nezemřeli, byli raněni nádory, takže volání města o pomoc vystupovalo k nebesům.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: