Pátek před 1. nedělí v době postní B – 2 Tm 4, 1-5

1Zapřísahám před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, a při jeho zjevení a jeho kralování: 2Hlásej slovo, přicházej s ním vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej se vší trpělivostí a s vyučováním. 3Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, nýbrž si podle vlastních žádostí budou shromažďovat učitele, aby jim říkali, co je jim příjemné; 4 odvrátí sluch od pravdy a obrátí se k bájím. 5Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo evangelisty, naplň svou službu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: