Pátek před 1. nedělí v době postní A – Jon 4, 1-11

1Jonášovi se to však hrozně moc nelíbilo a rozzlobil se. 2Modlil jsem se k Hospodinu: Ach, Hospodine, což (jsem to neříkal,) když jsem byl ve své zemi? Kvůli tomu jsem chtěl utéct do Taršíše. Vždyť vím, že ty jsi Bůh milostivý a soucitný, (pomalý k hněvu,) hojný v milosrdenství, a slitováváš se nad zlem. 3Nyní, Hospodine, vezmi ode mě prosím můj život. (Je pro mě lepší, abych zemřel, než abych žil.) 4Hospodin se zeptal: (Je to dobře, že ses tak rozzlobil?) 5Jonáš vyšel z města a usadil se na východ od města. Postavil si tam stánek a pobýval pod ním ve stínu, (aby viděl,) co se s městem stane. 6Hospodin Bůh připravil ricinovník, který vyrostl nad Jonášem, aby byl stínem pro jeho hlavu a vysvobodil ho z jeho trápení. Jonáš se z ricinovníku (převelice radoval.) 7Když vyšla druhého dne jitřenka, Bůh připravil červa, který napadl ricinovník, takže uschl. 8I stalo se, že když vyšlo slunce, připravil Bůh horký východní vítr a slunce bilo na Jonášovu hlavu, takže omdléval. (Přál si zemřít) a řekl: Je pro mě lepší, abych zemřel, než abych žil. 9Nato se Bůh Jonáše zeptal: Je to dobře, že ses tak rozzlobil kvůli ricinovníku? Ten odpověděl: Je to dobře, že jsem se rozzlobil (až na smrt!) 10Hospodin řekl: (Tobě je líto) ricinovníku, se kterým ses nenamáhal ani jsi (mu nedal vzrůst;) přes noc vzešel, přes noc zašel. 11A mně by nemělo být líto toho velkého města Ninive, ve kterém je víc než sto dvacet tisíc lidí, (kteří nerozeznají pravici od levice,)ještě množství zvířat?

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: