Pátek před 1. nedělí adventní C – 1 Te 5, 12-22

12Žádáme vás, bratři, abyste uznávali ty, kteří mezi vámi namáhavě pracují, jsou vašimi představenými v Pánu a napomínají vás. 13Převelice si jich v lásce važte pro jejich práci; žijte mezi sebou pokojně. 14Vyzýváme vás, bratři, napomínejte neukázněné, potěšujte malomyslné, ujímejte se slabých, mějte trpělivost se všemi. 15Hleďte, aby nikdo neodplácel nikomu zlým za zlé, ale vždy usilujte o dobro k sobě navzájem i vůči všem. 16Vždycky se radujte. 17Neustále se modlete. 18Ve všem vzdávejte díky, neboť toto je pro vás Boží vůle v Kristu Ježíši. 19 Ducha neuhašujte. 20Proroctvími nepohrdejte. 21Všechno však zkoušejte; co je dobré, to pevně držte, 22a všeho, co vypadá zle, se vystříhejte.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: