Pátek před 1. nedělí adventní A – Gn 6, 1-10

1Když se lidé začali na zemi množit a rodily se jim dcery,   2synové Boží viděli, že lidské dcery jsou hezké, a brali si za ženy všechny, které si přáli.   3A Hospodin řekl: Můj duch nebude v člověku přebývat navěky, protože je tělo. Jeho dnů bude sto dvacet let.   4V oněch dnech byli na zemi obři — a také potom, když synové Boží vcházeli k lidským dcerám a ty jim rodily; to jsou ti dávní hrdinové, věhlasní muži.   5I viděl Hospodin, jak mnoho je na zemi lidského zla a že všechno zaměření úmyslů jejich srdce je napořád jenom zlé,   6a Hospodin litoval, že na zemi učinil člověka, a trápil se ve svém srdci.   7Hospodin řekl: Vyhladím z povrchu země člověka, kterého jsem stvořil, vyhladím člověka i zvěř, plazy i nebeské ptactvo, protože lituji, že jsem je učinil.   8Ale Noe nalezl milost v Hospodinových očích.   9Toto je rodopis Noeho: Noe byl muž spravedlivý, bezúhonný ve své generaci; Noe chodil s Bohem.   10Noe zplodil tři syny: Šéma, Cháma a Jefeta.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: