Navštívení Alžběty Pannou Marií ABC – Ř 12, 9-16b

9Láska ať je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému. 10 Vroucně se navzájem milujte bratrskou láskou, v prokazování úcty předcházejte jeden druhého. 11V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu. 12V naději se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbě vytrvalí. 13Sdílejte se se svatými v jejich potřebách, usilujte o pohostinnost. 14Dobrořečte těm, kteří vás pronásledují, dobrořečte a nezlořečte. 15Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. 16 Mějte jeden k druhému stejný ohled. Nepomýšlejte na vysoké věci, ale nechte se vést k obyčejným.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: