Letnice C – 2. čtení Ř 8, 14-17

14 Neboť všichni ti, kdo jsou vedeni Duchem Božím, jsou Boží synové. 15 Nepřijali jste ducha otroctví, abyste se opět báli, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče!16 Sám ten Duch (svědčí spolu s naším duchem), že jsme děti Boží. 17 Jsme-li však děti, jsme i dědicové — dědicové Boží a spoludědicové Kristovi, pokud vskutku spolu s ním trpíme, abychom spolu s ním byli také oslaveni.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: