Letnice B – Evangelium J 15, 26-27; 16, 4b-15

26 „Až přijde Zastánce, kterého vám pošlu od Otce, Duch Pravdy, jenž vychází od Otce, ten o mně vydá svědectví. 27 Ale i vy (budete svědčit), neboť jste se mnou od počátku.“ „Tyto věci jsem vám na počátku neřekl, protože jsem byl s vámi. 5 Nyní však odcházím k tomu, kdo mne poslal, a nikdo z vás se mne neptá: ‚Kam jdeš?‘ 6 Ale že jsem vám toto pověděl, zármutek naplnil vaše srdce. 7 Ale říkám vám pravdu: Je pro vás užitečné, abych odešel. Neboť neodejdu-li, Zastánce k vám nepřijde; odejdu-li, pošlu ho k vám.8 A on, až přijde, (přinese světu důkaz) o hříchu, o spravedlnosti a o soudu:9 o hříchu, že nevěří ve mne,10 o spravedlnosti, že odcházím k Otci a již mne neuvidíte, 11 a o soudu, že vládce tohoto světa je již odsouzen.“12 „Ještě vám mám mnoho co říci, ale nemůžete to nyní snést. 13 Když však přijde On, Duch Pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší; oznámí vám i to, co má přijít.14 On mne oslaví, neboť z mého vezme a oznámí to vám.15 Všechno, co má Otec, je mé; proto jsem řekl, že z mého bere a vám to oznámí.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: