Křtu Páně (1. neděle po Zjevení Páně) C – Sk 8, 14-17

14Když apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že Samaří přijalo slovo Boží, poslali k nim Petra a Jana. 15Oni tam sestoupili a pomodlili se za ně, aby dostali Ducha Svatého, 16neboť ještě na nikoho z nich nepadl; byli jen pokřtěni ve jméno Pána Ježíše. 17Potom na ně vkládali ruce a oni dostávali Ducha Svatého.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: