Křtu Páně (1. neděle po Zjevení Páně) B – Sk 19, 1-7

1Stalo se, že když byl Apollos v Korintě, prošel Pavel hornatým vnitrozemím a přišel do Efesu; tam nalezl nějaké učedníky. 2Řekl jim: „Přijali jste Ducha Svatého, když jste uvěřili?“ Oni mu odpověděli: „Ne, vždyť jsme ani neslyšeli, že je Duch Svatý.“ 3Řekl: „Jak jste tedy byli pokřtěni?“ Oni řekli: „Janovým křtem.“ 4Pavel řekl: „Jan křtil křtem pokání a říkal lidu, aby uvěřili v toho, který přijde po něm, to jest v Ježíše.“ 5Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jméno Pána Ježíše. 6A když na ně Pavel vložil ruce, přišel na ně Duch Svatý a oni mluvili jazyky a prorokovali. 7Těch mužů bylo celkem asi dvanáct.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: