Křtu Páně (1. neděle po Zjevení Páně) B – Gn 1, 1-5

1Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. 2Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch Boží se vznášel nad vodami. 3I řekl Bůh: Budiž světlo! A bylo světlo. 4Bůh viděl, že světlo je dobré, a oddělil Bůh světlo od tmy. 5Bůh nazval světlo dnem a tmu nazval nocí; a byl večer a bylo ráno, jeden den.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: