Křtu Páně (1. neděle po Zjevení Páně) A – Evangelium Mt 3, 13-17

13Tehdy Ježíš přišel z Galileje k Jordánu za Janem, aby byl od něho pokřtěn.   14Ale Jan se mu v tom snažil zabránit a říkal: „Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty přicházíš ke mně?“   15Ježíš mu odpověděl: „Nech to nyní; neboť takto je třeba, abychom naplnili všechnu spravedlnost.“ On ho tedy nechal.   16Když byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody. A hle, otevřela se mu nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho.   17A hle, ozval se hlas z nebes, který říkal: „Toto je můj Syn, Milovaný, v němž jsem nalezl zalíbení.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: