Den spočinutí Páně v hrobě ABC (Bílá sobota, nikoli vigilie) – nebo Pláč 3, 1-9.19-24

3Jen proti mně obrací znovu a znovu svou ruku, celý den. 4Nechal chřadnout mé tělo a mou kůži, rozlámal mé kosti. 5Oblehl mě a obklopil jedem a těžkostmi. 6Způsobil, že bydlím v temnotách jako dávno zemřelí. 7Zazdil mě, abych nemohl vyjít, obtížil mě bronzovým řetězem. 8I když volám a křičím o pomoc, zadržuje mou modlitbou. 9Moje cesty zazdil tesanými kameny, zkazil moje stezky. 19Pamatuj na mé soužení a mé bezdomovství, na pelyněk a jed. 20Má duše na to stále pamatuje a klesá ve mně. 21To si připomínám v mysli, proto mám naději. 22Je to Hospodinovo milosrdenství, že jsme nezahynuli, neboť nepominulo jeho slitování. 23Je nová každé ráno, tvá věrnost je velká. 24Mým podílem je Hospodin, říká má duše, proto v něm mám naději.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: