Den spočinutí Páně v hrobě ABC (Bílá sobota, nikoli vigilie) – nebo J 19, 38-42

38Josef z Arimatie, který byl Ježíšovým učedníkem — ale ze strachu před Židy tajným — požádal Piláta, aby směl odnést Ježíšovo tělo. A Pilát svolil. Šel tedy a sňal jeho tělo. 39Přišel také Nikodém, který k němu poprvé přišel v noci, a nesl asi sto liber směsi myrhy a aloe. 40Vzali tedy Ježíšovo tělo a zavinuli je s těmi vonnými věcmi do lněných pláten, jak je to u Židů při pohřbu zvykem. 41Na tom místě pak, kde byl ukřižován, byla zahrada a v té zahradě nový hrob, v němž ještě nebyl nikdo pochován. 42Tam kvůli židovskému dni přípravy Ježíše položili, neboť hrob byl blízko.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: