Čtvrtek velikonoční A – Ko 4, 2-5

2V modlitbě buďte vytrvalí; buďte v ní bdělí a vděční. 3Modlete se současně i za nás, aby nám Bůh otevřel dveře slova, abychom mohli mluvit o tajemství Kristovu, pro něž jsem také spoután, 4abych je učinil zjevným tak, jak jsem povinen o něm mluvit. 5Žijte moudře před těmi, kteří jsou vně, vykupujíce čas.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: