Čtvrtek před Trojicí C – Ef 1, 17-19

17Ať vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dá Ducha moudrosti a zjevení v pravém poznání jeho samého 18a osvícené oči srdce, abyste věděli, jaká je naděje v jeho povolání, jaké je bohatství slávy jeho dědictví ve svatých 19a jak nesmírná je velikost jeho moci vůči nám, kteří věříme v souladu s působením převahy jeho síly.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: