Čtvrtek před Trojicí A – 1 Tm 1, 8-12a

8Víme, že Zákon je dobrý, když ho někdo užívá náležitě 9a je si vědom toho, že Zákon není dán pro spravedlivého, nýbrž pro lidi nespravedlivé a nepoddajné, bezbožné a hříšné, pro lidi nesvaté a světské, pro otcovrahy a matkovrahy, pro vrahy vůbec, 10smilníky, lidi praktikující homosexualitu, únosce, lháře, křivopřísežníky, a co ještě jiného se příčí zdravému učení 11podle evangelia slávy blahoslaveného Boha, které mi bylo svěřeno. 12Děkuji tomu, který mne posilnil, Kristu Ježíši, našemu Pánu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: