Čtvrtek před Letnicemi C – Iz 32, 11-17

11Třeste se, bezstarostné, chvějte se, sebejisté, svlékněte se, obnažte se a přepásejte svá bedra žíní, 12a bijte se v prsa nad překrásnými poli, nad úrodnou révou, 13nad zemí mého lidu, kde vyroste trní a bodláčí, ano, nad všemi domy radosti rozjařeného města. 14Neboť palác bude zanedbaný, ruch opustí město; citadela se strážnou věží se stanou navěky jeskyněmi, radostí divokých oslů, pastvinou stád, 15dokud na nás nebude vylit Duch shůry. Pak se pustina stane ovocným sadem a ovocný sad bude mít cenu lesa, 16v pustině se usídlí právo a spravedlnost bude pobývat v ovocném sadu. 17Dílem spravedlnosti bude pokoj a službou spravedlnosti utišení a bezpečí navěky.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: