Čtvrtek před 8. nedělí po Zjevení Páně A – Ž 131

1Píseň stupňů, Davidova. Hospodine, mé srdce se nepovyšuje a mé oči nejsou povýšené. Nevstupuji do velkých věcí, do divů, které jsou nade mě. 2Což jsem nezklidnil a neutišil svou duši? Jako odstavené dítě u své matky, jako odstavené dítě je ve mně má duše. 3Čekej, Izraeli, na Hospodina, od nynějška až navěky.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: