Čtvrtek před 8. nedělí po Zjevení Páně A – Př 12, 22-28

22Lživé rty jsou pro Hospodina ohavností, avšak (milí jsou mu) ti, kdo jednají věrně. 23Chytrý člověk skrývá poznání, ale srdce hlupáků vykřikuje hloupost. 24Ruka pilných bude vládnout, kdežto nedbalá ruka bude konat nucenou práci. 25Obava v srdci člověka zdrcuje, ale dobré slovo mu dává radost. 26Spravedlivý (povede svého bližního,) ničemy však svede jejich cesta. 27Nedbalý člověk nepeče svůj úlovek, ale (píle je pro člověka vzácný majetek.) 28Na cestě spravedlnosti je život, (na její stezce ne smrt.)

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: