Čtvrtek před 8. nedělí po Zjevení Páně A – Fp 2, 19-24

19Doufám v Pánu Ježíši, že vám brzo pošlu Timotea, abych i já byl dobré mysli, když se dovím, (co je s vámi). 20Nemám nikoho jiného stejně smýšlejícího, jenž by se upřímně staral (o vaše dobro); 21neboť všichni hledají svých věcí, a ne věcí Ježíše Krista. 22Víte sami, (jak se Timoteus osvědčil); vždyť se mnou sloužil evangeliu jako dítě otci. 23Jeho tedy, doufám, ihned pošlu, jakmile uvidím, co bude se mnou. 24Jsem přesvědčen v Pánu, že i sám brzo přijdu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: