Čtvrtek před 6. nedělí velikonoční C – Sk 15, 36-41

36Po několika dnech řekl Pavel Barnabášovi: „Vraťme se a navštivme bratry ve všech městech, ve kterých jsme zvěstovali Pánovo slovo, a zjistěme, jak se mají.“ 37Barnabáš chtěl vzít s sebou také Jana, nazývaného Marek. 38Pavel však nepokládal za správné brát ho s sebou, protože se v Pamfylii od nich odloučil a nešel s nimi do díla. 39Vznikla z toho ostrá hádka, takže se od sebe oddělili. Barnabáš vzal s sebou Marka a vyplul na Kypr. 40Pavel si vybral Silase , a když ho bratři svěřili Pánově milosti, vyšel. 41Procházel Sýrií a Kilikií a posiloval církve.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: