Čtvrtek před 6. nedělí velikonoční C – Přís 2, 1-5

1Můj synu, jestliže přijmeš mé řeči a uchováš u sebe mé příkazy, 2učiníš své ucho vnímavé pro moudrost a nakloníš své srdce k rozumnosti, 3jestliže zavoláš na porozumění a pozvedneš svůj hlas k rozumnosti, 4jestliže ji budeš hledat jako stříbro, pátrat po ní jako po skrytých pokladech, 5tehdy porozumíš bázni před Hospodinem a získáš poznání Boha.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: