Čtvrtek před 6. nedělí velikonoční A – Sk 27, 1-12

1Jakmile bylo rozhodnuto, že odplujeme do Itálie, předali Pavla a některé jiné vězně setníkovi jménem Julius z pluku Jeho Veličenstva. 2Nastoupili jsme na loď z Adramytteia, která měla plout do míst podél pobřeží Asie, a vypluli jsme. Byl s námi Makedoňan Aristarchos z Tesaloniky. 3 Druhý den jsme dorazili do Sidónu. Julius se zachoval k Pavlovi laskavě a dovolil mu zajít k přátelům a přijmout jejich péči. 4Odtud jsme vypluli a plavili jsme se chráněni Kyprem, protože větry vály proti nám. 5Přepluli jsme moře podél Kilikie a Pamfylie a dorazili jsme do Myry v Lykii. 6Tam setník našel alexandrijskou loď, která plula do Itálie, a nalodil nás na ni. 7Mnoho dní jsme pluli zvolna a stěží jsme se dostali proti Knidu. Protože nám vítr bránil, pluli jsme podél Salmóny chráněni Krétou. 8S obtížemi jsme se kolem ní přeplavili a dostali jsme se na jedno místo, které se jmenovalo Krásné přístavy; blízko něho bylo město Lasaia. 9 Protože uplynulo mnoho času a plavba již byla nebezpečná, neboť již minul i půst, Pavel jim domlouval: 10„Muži, vidím, že plavba bude jistě spojena s nebezpečím a s velkou ztrátou nejen pro náklad a pro loď, ale i pro naše životy.“ 11Setník však důvěřoval více kormidelníkovi a majiteli lodi než tomu, co říkal Pavel. 12A protože přístav nebyl vhodný k přezimování, většina se rozhodla odtamtud odplout a zkusit, zdali by se jim nepodařilo dorazit do Foiniku a tam přezimovat. Je to krétský přístav, otevřený k jihozápadu a severozápadu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: