Čtvrtek před 5. nedělí v době postní B – Iz 30, 15-18

15Neboť toto řekl Panovník Hospodin, Svatý Izraele: V návratu a klidu budete zachráněni, v utišení a v důvěře bude vaše síla. Ale nechtěli jste. 16Řekli jste: Ne, ale budeme utíkat na koních — proto budete utíkat — a: Pojedeme na rychlonohých — proto vaši pronásledovatelé budou rychlonozí. 17Tisíc bude utíkat před válečným pokřikem jediného, před pokřikem pěti utečete, dokud nezůstanete jako žerď na vrcholku hory a jako korouhev na návrší. 18Proto Hospodin vyčkává, aby se nad vámi slitoval, proto se pozdvihne, aby se nad vámi smiloval, protože Hospodin je Bůh práva — blahoslavení jsou všichni, kdo na něho toužebně očekávají.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: