Čtvrtek před 5. nedělí po Zjevení Páně C – Ž 138

1Celým srdcem ti budu vzdávat chválu, před bohy tě budu opěvovat. 2Budu se klanět ke tvému svatému chrámu, tvému jménu budu vzdávat chválu pro tvé milosrdenství a pro tvou věrnost, neboť jsi vyvýšil svou řeč nad každé své jméno. 3V den, kdy jsem volal, jsi mi odpověděl, naplnil jsi mou duši silou. 4Hospodine, všichni králové země ti budou vzdávat chválu, až uslyší řeč tvých úst. 5Budou zpívat o Hospodinových cestách, neboť Hospodinova sláva je velká. 6Vždyť Hospodin je vyvýšený, vidí však poníženého. Povýšeného pozná zdaleka. 7I kdybych chodil v soužení, zachováš mě při životě. Vztáhneš ruku proti hněvu mých nepřátel a tvá pravice mě zachrání. 8Hospodin dokoná za mě. Hospodine, tvé milosrdenství je věčné! Neopouštěj dílo svých rukou.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: