Čtvrtek před 5. nedělí po Zjevení Páně B – Ga 5, 2-15

2Hle, já, Pavel, vám pravím, že dáváte-li se obřezávat, Kristus vám nic neprospěje. 3A znova dosvědčuji každému člověku, který se dává obřezat, že je povinen zachovat celý Zákon. 4Zbavili jste se Krista, vy, kteří hledáte ospravedlnění v Zákoně; vypadli jste z milosti. 5Neboť my v Duchu na základě víry očekáváme naději spravedlnosti. 6Neboť v Kristu Ježíši nic neznamená obřízka ani neobřízka, ale víra působící skrze lásku. 7Běželi jste dobře. Kdo vám zabránil poslouchat pravdu? 8To přemlouvání ne od toho, který vás povolává. 9Trocha kvasu prokvasí celé těsto. 10Jsem o vás přesvědčen v Pánu, že nebudete smýšlet jinak. A ten, kdo vás mate, ponese odsouzení, ať je to kdokoliv. 11Bratři, jestliže dosud hlásám obřízku, proč jsem ještě pronásledován? Pak by se ztratilo pohoršení kříže. 12Ti, kdo vás znepokojují obřízkou, ať se třeba i vyklestí. 13Byli jste přece povoláni do svobody, bratři. Jen aby se vám ta svoboda nestala záminkou pro tělo. Vy však skrze lásku služte jedni druhým. 14Neboť celý Zákon je naplněn v jednom slovu: ‚ Budeš milovat svého bližního jako sebe samého.‘ 15Jestliže se však navzájem koušete a požíráte, dávejte si pozor, abyste nebyli jeden druhým pohlceni.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: